Dagsorden og referater

Bestyrelsen udsender dagsorden og referater fra bestyrelses- og afdelingsmøder.
Herunder er listet hhv. dagsorden og referater, klik dig frem til det dokument du vil læse. Referater til og med august 2013 finde du i Lundexpressen.

 

Dagsordener

Bemærk, at dagsordenen kan ændre sig helt op til mødestart. Det vil altid være den aktuelle dagsorden, der ligger her.
 

 

2024

Afdelingsmøde Aflyst februar Marts april Maj Juni Ferie Ferie september Oktober November December

 

2023

Afdelingsmøde aflyst Aflyst Marts Aflyst Maj Juni Ferie Ferie Aflyst Oktober November Aflyst

 

2022

Afdelingsmøde Januar Februar Marts April aflyst Juni Ferie Ferie September aflyst aflyst December

 

2021

Afdelingsmøde Aflyst Aflyst Aflyst Aflyst Aflyst Juni Ferie Ferie Aflyst Aflyst November Aflyst


2020

Afdelingsmøde Januar Februar Marts Aflyst Aflyst Juni Ferie Ferie aflyst aflyst aflyst December


2019

Afdelingsmøde Januar Aflyst Marts April Maj Juni Ferie Ferie September Oktober November December

 

2018

Ekstraordinært Afd. møde Afdelingsmøde 2. Januar 30. Januar Marts

Aflyst

Maj Juni Ferie Ferie September

Aflyst

November December


2017

Afdelingsmøde 3. Januar 19. Januar Februar Marts April Maj Juni Ferie Ferie September Oktober November December

 

2016

Afdelingsmøde Ekstraordinært Afd. møde Ekstraordinært Afd. møde 2 Januar Februar Marts April Maj Juni Ferie Ferie September Oktober November December


2015

Afdelingsmøde Januar Februar Marts April Maj Juni Ferie Ferie September Oktober November December


2014

Afdelingsmøde Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Ferie September Oktober November December
 

2013

Afdelingsmøde Januar Februar Marts April Maj Juni Ferie Ferie September Oktober November December
 Referater
 

2024

Afdelingsmøde Aflyst februar Marts april Maj Juni Ferie Ferie september Oktober November December

 

2023

Afdelingsmøde Aflyst Aflyst Marts Aflyst Maj Juni Ferie Ferie Aflyst Oktober November Aflyst

 

 

2022

Afdelingsmøde Januar Februar Marts April Aflyst Juni Ferie Ferie September Aflyst Aflyst December


 

2021

Aflyst Aflyst Aflyst Aflyst Aflyst Aflyst Juni Ferie Ferie Aflyst Aflyst November Aflyst


 

2020

Afdelingsmøde Januar Februar Marts Aflyst Aflyst Juni Ferie Ferie aflyst aflyst aflyst December2019

Afdelingsmøde Januar Aflyst Marts April Maj Juni Ferie Ferie September Oktober November December


2018

Ekstraordinært Afd. møde Afdelingsmøde 2. Januar 30. Januar Marts Aflyst Maj Juni Ferie Ferie September

Aflyst

November December


2017

Afdelingsmøde 3. Januar 19. Januar Februar Marts April Maj Juni Ferie Ferie September Oktober November December

 

2016

Afdelingsmøde Ekstraordinært Afd. møde Ekstraordinært Afd. møde 2 Januar Februar Marts April Maj Juni Ferie Ferie September Oktober November December

 

2015

Afdelingsmøde Januar Februar Marts April Maj Juni Ferie Ferie September Oktober November December

 

2014

Afdelingsmøde Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Ferie September Oktober November December
 

2013

Afdelingsmøde Januar Februar Marts April Maj Juni Ferie Ferie September Oktober November December